Hypotheekadvies bij het verduurzamen van je woning

Hypotheekadvies-Emmen

Als gevolg van de stijgende energieprijzen wordt de energierekening voor een steeds groter wordende groep moeilijker te betalen. Zo ook voor Huub en Agnes. Zij hebben in juni 2017 een woning in de Bargeres gekocht. Het betreft een hoekwoning met energielabel C. Naast de aankoop van de woning hebben ze de badkamer en keuken verbouwd en gefinancierd vanuit een bouwdepot.

Toen zij in 2017 in de woning gingen wonen, sloten ze een energiecontract af voor 5 jaar. Zij betaalde destijds €230 per maand voor gas, water en licht. In juni 2022 liep het energiecontract af. De tarieven werden variabel en de voorschotten werden verhoogd. De maandlasten voor gas, water en licht zijn verdriedubbelt. Huub en Agnes hebben het grote verschil in maandlasten de eerste periode op kunnen vangen met spaargeld. Maar door de hoge inflatie redden zij het niet lang meer om de hoge maandlasten op te kunnen brengen.

“De investering in de woning levert een besparing op van € 247,90 en de tuin ziet er met de nieuwe overkapping geweldig uit.”

Om betalingsproblemen in de toekomst voor te zijn, namen zij contact met mij op. Met stress over de betaalbaarheid van hun hypotheek- en energielasten en enige schaamte stappen zij het kantoor in Emmen binnen voor hypotheekadvies.

Huub en Agnes hebben een gezamenlijk toetsinkomen van € 50.000 en op dit moment nog een hypotheekschuld van 150.000. De marktwaarde van de woning bedraagt Є 245.000. Op basis van het inkomen kan er maximaal € 215.000,- geleend worden.

Wanneer Huub en Agnes de verhoging van de hypotheek volledig gebruiken voor het treffen van energiebesparende voorzieningen mogen zijn € 9.000,- extra lenen. Dit betekent dat er een ruimte is van € 74.000,- (€ 215.000 + € 9.000 = € 224.000 – € 150.000 = € 74.000) voor het financieren van energiebesparende voorzieningen. Op basis van mijn advies is er een energiecoach ingeschakeld. Deze energiecoach heeft gekeken welke energiebesparende maatregelen er het beste getroffen kunnen worden. Op basis daarvan is er geïnvesteerd in aanleg van 10 zonnepanelen voor € 4.500, is het dak van binnen geïsoleerd voor € 4.500 en is er spouwmuurisolatie aangevraagd voor € 1.000.

De totale investering bedroeg € 10.000,- en levert een besparing op van € 4.100 per jaar aan energielasten. Deze investering is gefinancierd met een hypotheekverhoging, waarbij Huub en Agnes ook hebben besloten om de tuin aan te pakken en de advies- en bemiddelingskosten mee te financieren. Ze hebben de hypotheek verhoogd met € 20.000, die zij annuïtair aflossen. Bij de afgesproken tienjaarsrente van 3,85% betekent dit dat de verhoging maandelijks € 93,76 kost. Huub en Agnes besparen door de investering € 341,67 per maand aan energielasten. De investering in de woning levert een besparing op van € 247,90 en de tuin ziet er met de nieuwe overkapping geweldig uit.